उच्चस्तरीय जाँचवुझ आयोग २०७३
Friday 24th of November 2017 05:24:38 AM
nepali-logo
  • Meeting with Mr. Christopher Gooch

  • सपत गह्रन गर्नुहुदै

  • सपत गह्रन गर्दै

आयोगको परिचय

नेपाल सरकारले मिति २०७३।०६।०२ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी “ तराइ, मधेश र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएका हिँसा, हत्या, आगजनि, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्य तथ्य छानविन सम्वन्धी उच्चस्तरीय जाँचवुझ आयोग २०७३ ” गठन गरेको छ । मिति २०७३।०७।०१ गते यस आयोगका माननीय अध्यक्ष श्री गिरीश चन्द्र लालज्यू लाई सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश दिपकराज जोशी ज्यूले सर्वोच्च अदालतमा शपथ ग्रहण गराउनु भऐको थियो। सोही समारोहमा यस आयोगका माननीय अध्यक्ष श्री गिरीश चन्द्र लाल ज्युले अन्य सदस्यहरु..... पूर्ण पाठ»

जानकारीको सम्बन्धमा ।

२०७३।१०।०७ गते तदनुरुप (२०१७ जनवरी २०) मा उच्चस्तरीय जाँचबुँझ आयोग , २०७३ का पदाधिकारी र नेपाल स्...

श्री अर्जुन कुमार शर्मा ( गुरागाई )
उप-सचिव