Tuesday 17th of October 2017 09:38:52 AM
nepali-logo
मिति २०७३ मंसिर १६ गते देखी उजुरी दर्ता खोलिएको छ

मिति २०७३ मंसिर १६ गते देखी उजुरी दर्ता खोलिएको छ । उजुरी फारम मंसिर १६ देखी ३० दिनको लागी मात्र लागू हुनेछ ।

श्री अर्जुन कुमार शर्मा ( गुरागाई )
उप-सचिव