Tuesday 17th of October 2017 09:41:39 AM
nepali-logo

म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

 

 म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

  २०७२ साल श्रावणदेखि “तराइ, मधेश र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, हत्या,आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्य तथ्य छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित आयोगले काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं १० विजुलीबजार, (धोबीखोला पुलसंगै पूर्व उत्तर तिर पहिलाको रोनाष्ट बसेको भवन) मा कार्यालय स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरेको छ । २०७२ साल श्रावणदेखि तराइ, मधेश र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, हत्या,आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको बारेमा जानकारी भएका पीडित पक्षहरु, सरोकारवालाहरु, मानव अधिकारसंग सम्बन्धित संघ संस्थाहरु सबैलाई मिति २०७३।०८।१६ गते विहिवार देखी लागु हुने गरी ३० दिन भित्र आफूसँग भएका सबूत प्रमाण सहित आयोगको कार्यालय, बिजुलीबजार, काठमाडौं वा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा जिल्ला विकास समितिमा जानकारी÷सूचना वा उजूरी दर्ता गराउनुहुन प्रथम पटक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । उक्त म्याद भित्र यस आयोगको कार्यालयमा देश भरिबाट १६० जानकारी÷सूचना वा उजूरी दर्ता भई छानविन प्रक्रियामा रहेका छन् । उक्त सूचनाको म्याद यही मिति २०७३।०९।१५ मा समाप्त हुने भएकोमा विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरुबाट केही दिन म्याद थप गर्न अनुरोध भै आएकोले १५ दिनको म्याद थप गरिएको छ ।  अतM यस थप गरिएको म्यादभित्र अर्थात २०७३ साल माघ १ गतेसम्ममा जानकारी÷सूचना वा उजूरी दर्ता गराउन तथा पहिले दर्ता भै सकेका जानकारी÷सूचना वा उजूरी समेतमा केही थप विवरण वा सबूत प्रमाण भए सो म्याद भित्रै थप गर्न सकिने हुँदा पहिलेको दर्ता नं. उल्लेख गरी यस आयोगको कार्यालय, बिजुलीबजार, काठमाडौंमा वा तल उल्लेखित Website मा थप जानकारी÷सूचना वा उजूरी दर्ता गराउन सकिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।

सम्पर्क ठेगाना :
        काठमाडौ महानगरपालिका–१०, विजुलीबजार ।
        Website : www.hlec.gov.np
        Email: info@hlec.gov.np
        Facebook: https://www.facebook.com/HighLevelEnquiryCommission/
        Phone no. : 01-4780807 (आयोगको सचिवालय)

Share
श्री अर्जुन कुमार शर्मा ( गुरागाई )
उप-सचिव