Tuesday 17th of October 2017 09:41:53 AM
nepali-logo

२०७३/०९/२१
सम्बन्धित संघ संस्थाहरु एवं राजनीतिक दलहरुलाई अनुरोध

नेपाल सरकारले जाँचबुँझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७२ साल श्रावण देखि तराई, मधेश र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेका आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्य तथ्य छानबिन गरी कार्य शुरु भएको मितिले ६ (छ) महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी उच्च स्तरीय जाँचबुँझ आयोग गठन गरेको र यस आयोगले सो सम्बन्धी सत्य तथ्य संकलन गरी रहेको छ । सो सम्बन्धमा विभिन्न मानव अधिकारवादी संघ, संस्था, राजनीतिक दलहरु एवं अन्य निकायहरुले समेत विभिन्न समयमा स्थलगत भ्रमण गरी एवं अन्य विभिन्न माध्यमबाट सूचना/जानकारी संकलन गरेको भन्ने बुझिन आएकोले सो सम्बन्धमा संकलन गरेको सूचना/जानकारी वा कुनै प्रतिवेदन भए सो समेत यस आयोगलाई प्राप्त हुन आएमा यस आयोगको काममा सहयोग हुने हुनाले त्यस्ता सूचना/जानकारी/प्रतिवेदन यही २०७३ साल माघ १ गते भित्र यस आयोगको तल उल्लेखित ठेगानामा उपलब्ध गराईदिनु हुन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिएको छ ।

 

सम्पर्क ठेगाना :

  • आयोगको कार्यालय M काठमाडौ महानगरपालिका–१०, विजुलीबजार ।
  • Phone no. : 01-4780807 (आयोगको सचिवालय)
Share
श्री अर्जुन कुमार शर्मा ( गुरागाई )
उप-सचिव