Tuesday 17th of October 2017 09:38:21 AM
nepali-logo
माननीय अध्यक्ष ज्यू
श्री गिरीश चन्द्र लाल

 • सदस्य ज्यू
  श्री सूर्य प्रसाद कोईराला
 • सदस्य ज्यू
  श्री नवराज ढकाल
 • सदस्य ज्यू
  श्री सुखचन्द्र झा
 • सदस्य ज्यू
  श्री सुजन लोप्चन
 • सदस्य सचिव ज्यू
  श्री बाल कृष्ण पन्थी
श्री अर्जुन कुमार शर्मा ( गुरागाई )
उप-सचिव